Get Adobe Flash player

Nyheder

Kalender

 

Mandag 9/10 kl. 18

Teoriprøve PP2 og PP3

Sted: Kailow, Fjeldhammervej 5-9

2610 Rødovre

 

Lørdag 28/10 kl. 10

Materieldag

Sted: Kailow, Fjeldhammervej 5-9

2610 Rødovre

 

Lørdag 25/11

DHPU klubleder kongres

SAS Radisson Odense

 

Søndag 26/11

DHPU Budgetmøde

SAS Radisson Odense

 

3-4/2 -2018

Instruktør Klasse 2 Seminar

 

3/11-2018

Instruktør Klasse 1 Seminar

 

Klubhus

Valhalla77 har klublokaler i Hangar 4 på den gamle flyveplads i Avedøre.

 

Flyvepladsen i Avedøre blev grundlagt i 1917, og er i dag hjemsted for en lang række luftsportsaktiviteter, blandt andet KZ og Veteranflyveklubben, ultralights, gyrokoptere samt ballonflyverne. Området er fredet, og ejet af Skov og Naturstyrelsen.

Gl. Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand

01

 

Avedøre Flyveplads ved Gammel Køge Landevej er omfattet af Vestvoldsfredningen, og derudover er hovedparten af bygningerne (to træhangarer og 10 motorprøvestande) bygningsfredede. Flyvepladsen ejes af Skov- og Naturstyrelsen bortset fra hangar nr. 2, der er solgt til AAA – Fonden.

 

Flyvepladsen blev anlagt under 1. verdenskrig (1917) til brug for Hærens Flyvetropper. Pladsen blev indrettet på Avedørelejrens eksercerplads vest for Vestencienten og dermed uden for Københavns Landbefæstning. Stedet blev efter sigende valgt, fordi jorden her var trampet tilpas fast.

 

Selve flyvepladsen var blot en ryddet og måske planeret, firkantet græsmark med tre hangarer af træ i det sydvestlige hjørne. Flyvepladsen, der havde et areal af godt 2,5 ha, er i dag gennemskåret af motorvejen til Amager. Den ene af hangarerne måtte allerede i 30-erne vige for en udvidelse af Gl. Køge landevej, men de to andre overlevede med kun små forandringer, og de regnes i dag for at være verdens ældste træhangarer til landbaserede fly.

 

Prøvestandene er opført af tyskerne sidst i 1943. De er bygget til afprøvning af flymotorer, og snart efter installerede et dansk firma A/S Nordværk sig i Avedøre. Nordværk, var et regulært værnemagerfirma i den forstand, at det var en ’forretningsfidus’ oprettet med det ene formål at tjene penge på den tyske værnemagt. Nordværk overtog med tyskernes hjælp en del af General Motors fabrik på Nørrebro, hvor firmaet fremover servicerede og reparerede BMW motorer. Efter afsluttet reparation eller eftersyn skulle motoren prøvekøres, inden den blev afleveret til tyskerne.

 

Afprøvningen, der indebar uafbrudt kørsel i op til 24 timer, blev henlagt til prøvestandene i Avedøre. Hver prøvestand bestod af et stort, åbent rum på 100 kvadratmeter med en højde af næsten ti meter til kippen. Dervar ikke nogen som helst form for lyddæmpning, men i prøvestandens endevægge fandtes kolossale træporte, derblev lukket helt op under prøvekørslen af hensyn til vibrationer og larm. Portene i bygningen nordside åbnede ud af, mens dem i syd blev åbnet indad.

 

Når motoren skulle afprøves, blev den forsynet med en særlig propel og monteret under loftet. Brændstof blev, efter hvad der er oplyst, via slanger og rør tilført fra en række store tanke, der var gravet ned i krattet nord for prøvestandene. Motorbrølet var - de åbne porte til trods – forfærdeligt og kunne høres mange kilometer væk. Betjeningen blev - antagelig af den grund – placeret i en særlig tilbygning på siden af prøvestanden. De i alt ti prøvestande blev bygget sammen til en næsten 100 m lang bygning med facade mod Gl. Køge Landevej.

 

I dag er hangarerne og motorprøvestandene bygningsfredede. Den nordlige hangar er overtaget af en privat fond: Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, mens resten på statens vegne administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Hele området er omfattet af Vestvoldsfredningen, og det skal efter regionplanen anvendes til rekreative formål, hvorfor bygningerne søges udlejet til formål, der er relateret til flyhistorie og amatørflyvning .